گردونه ی satrapmusic
satrapmusic (تبلیغ)

زمین با کاربری صنعتی در جاده مخصوص کرج

فروش 50 هکتار زمین با کاربری صنعتی با بر 500 در 1000 متر واقع در جاده مخصوص کرج ؛ مناسب تاسیس کارخانه و نمایشگاه صنعتی. بیشتر ..
satrapmusic (تبلیغ)

کارخانه با تمام امکانات + زمین

ملک ارزشمند واقع در ابتدای اتوبان کرج به قزوین شامل 21400 متر سالن کارخانه و 47000 متر زمین به علاوه تمامی امکانات. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. *بدون واسطه* -کردان کرج-بانک اطلاعات بیشتر ..
satrapmusic (تبلیغ)

کارخانه با تمام امکانات + زمین

ملک ارزشمند واقع در ابتدای اتوبان کرج به قزوین شامل 21400 متر سالن کارخانه و 47000 متر زمین به علاوه تمامی امکانات. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. *بدون واسطه* -کردان کرج-بانک اطلاعات بیشتر ..

 |